fbpx
2% PRE ARTU

Staňte sa súčasťou ARTY a venujte jej 2 % z dane

Podporiť nás môžete tak, že vo svojom daňovom priznaní zadáte údaje nášho občianskeho združenia Iniciatíva Arta alebo si priamo stiahnete potrebné tlačivo podľa typu daňovníka uvedené nižšie.

Údaje nášho občianskeho združenia:
Názov: Iniciatíva Arta

Sídlo: Kollárova 1644/2, 921 01 Piešťany
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 52629520
DIČ: 2121118417
IČ DPH: SK2121118417

Zamestnanci

  1. Do 15.2.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte všetky formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie sami (FO)

  1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.
  2. Ak máte iba príjmy zo závislej činnosti vyplňte Daňové priznanie fyzických osôb TYP A,  Potvrdenie o podaní daňového priznania, alebo ak máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vyplňte Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, Potvrdenie o podaní daňového priznania. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
  3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť  do 31.3.2024 na váš daňový úrad. V tomto termíne je nutné zaplatiť aj daň z príjmov. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania. Ak patríte medzi daňovníkov, ktorí majú povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky, do 31.3. odošlite daňové priznanie prostredníctvom elektronického systému.

Pracovali ste ako dobrovoľník/čka?
Venujte 3%

Ak ste v roku 2023 pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník/čka, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník/čka o potvrdenie tejto práce.

Právnické osoby

Právnické osoby môžu asignovať 2 % len v tom prípade, ak počas roka alebo najneskôr do termínu podania daňového priznania darovali pre neziskové organizácie sumu vo výške 0,5 % zaplatenej dane. V opačnom prípade môžu asignovať len 1,5 % zaplatenej dane.

Termín: do 31.3.2024

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart